Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 3.150

Video của cô giáo Nguyễn Ngọc Linh về: Dạy trẻ hiểu về khái niệm thời gian hay dạy trẻ xem giờ đúng trên đồng hồ là việc đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn của cô giáo và của bố mẹ